Διαθέσιμες διαστάσεις

60 x 228 cm

Βάρος: 3 kg

90 x 228 cm

Βάρος: 4 kg

120 x 228 cm

Βάρος: 5 kg

150 x 228 cm

Βάρος: 6 kg

σύρετε τον πίνακα για περισσότερα

σύρετε τον πίνακα για περισσότερα