Διαθέσιμες διαστάσεις

330 x 230 x 110 cm

Βάρος: 14 kg

σύρετε τον πίνακα για περισσότερα

σύρετε τον πίνακα για περισσότερα