Διαθέσιμες διαστάσεις

360 x 250 cm

Βάρος: 15 kg

σύρετε τον πίνακα για περισσότερα