Διαθέσιμες διαστάσεις

500 x 250 cm

Βάρος: 9 kg

σύρετε τον πίνακα για περισσότερα