Μοντέρνα L-Banners AdSystem, διαφημιστικά banners, υφασματινα μπανερ, roll up banner, Προωθητικά Μπάνερ, Αυτοστήρικτα Μπάνερ. Υψηλή ποιότητα, μεγάλη αντοχή και εντυπωσιακό αποτέλεσμα σε κάθε χρήση.